REALIZACJE

Ulice Starego Miasta w Warszawie

Dokumentacje projektowe przebudowy ulic Starego Miasta w Warszawie.

Park Agrykola w Warszawie

Dokumentacja projektowa remontu nawierzchni Parku Agrykola w Warszawie.

Skrzyżowanie Romera –Surowieckiego

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Romera i Surowieckiego na skrzyżowanie typu rondo.

Ulica Elektoralna w Warszawie

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Elektoralnej w Warszawie.

Ulica Próżna w Warszawie

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Próżnej w Warszawie.

Ulica Poznańska w Warszawie

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Poznańskiej w Warszawie.

Nadzory nad kontraktami ,,projektuj buduj”

Weryfikacja dokumentacji projektowej ,,projektuj i buduj” – A2, S8.

Parking Carrefour w Sochaczewie

Obsługa komunikacyjna wraz z parkingiem dla sklepu Carrefour w Sochaczewie.

Parking Simply w Konstancinie Jeziorna

Obsługa komunikacyjna wraz z parkingiem dla sklepu Simply w Konstancinie Jeziorna.

Organizacje ruchu

Każdego roku biuro wykonuje kilkadziesiąt organizacji ruchu zarówno dla jednostek państwowych jak i prywatnych inwestorów.

Ochota na rower

Usprawnienie ruchu rowerowego na wybranych ulicach dzielnicy Ochoty.

Droga rowerowa w ul. Szaserów

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi rowerowej w ul. Szaserów